Knowit belönar innovativa examensarbeten

8414

Knowit belönar innovativa examensarbeten

RUBRIKER Försättsblad Sammanfattning / Abstract Förord Innehållsförteckning 1 . Inledning 1.1 Problembakgrund 1.2 Syfte & Frågeställning 1.3 Avgränsningar  ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE. Per Zaring. Förord. Termerna ” examensrapport” respektive ”examensarbete” används i denna. anvisning synonymt.

Examensarbete förord

  1. Indrag i text
  2. Jobbig förkylning
  3. Ont i ryggen när jag är kissnödig

Dessa riktlinjer är ämnade som hjälp till författare av examensarbete. Smutstitel. Titelsida. Förord. Innehållsförteckning. Sammanfattning. Summary.

tDe examensarbete som har varit till hjälp är ”Beredning av lågspänningsnät på Åstol”[2]. Syfte Syftet med arbetet är att säkerställa elkvaliten i området kring Långekärrs skola, Tjörn.

EXAMENSARBETE - Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Förordet utnyttjas för att avtacka handledare och bidragsgivare  kurser Civilingenjörsprogrammet i energisystem Examensarbete Formalia SLU -rapport på svenska, en exekutiv sammanfattning samt eventuellt ett förord. 3.1.3 Förord . Din utbildning kommer även att avslutas med att skriva ett examensarbete och presenteras i förordet och en rapport behöver inte ha ett förord. RUBRIKER Försättsblad Sammanfattning / Abstract Förord Innehållsförteckning 1 .

Det var ett äventyr” Examensarbeten 2019:2 - SCA

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Kent Arvidsson, teknisk doktor på WSP, dels för att ha kommit med idén till arbetet och dels för intressanta diskussioner och handledning under resans gång. Kurskod Examensarbete: Här anger du LAGM01 eller JURM02. Författarens namn: Här skriver du ditt namn så som det är angivet i Ladok. Ta bort orden Författarens namn. Titel: Här skriver du titeln på din uppsats.

Rekommenderat ½ -1 sida lång. Nyckelord 5-6 st varav maximalt 2 från titeln. Förord Valfri text. Innehållsförteckning Ska finnas.
Lena mattson

Vill man så kan Mall från IKI:s hemsida, http://iki.gu.se/utbildning/student/examensarbeten , ska användas. examensarbete för att erhålla examen. Beroende på Handledare för examensarbetet utses i samråd med examinator. Struktur. Förord (ej sidnumrerat).

EXAMENSARBETE CE-certifiering av egentillverkad robotcell Tillvägagångssätt och exempel Angelica Wingfors 2003-05-27 Högskolan Trollhättan/Uddevalla institutionen för teknik Box 957, 461 29 Trollhättan Tel: 0520 -47 50 00 Fax: 0520 -47 50 99 E-post: teknik@htu.se CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete BOMX03-17-NN V Förord Examensarbetet är den sista uppgiften som görs på utbildningarna Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik och Byggingenjörsprogrammet vid Chalmers Tekniska Högskola. Rapporten som motsvarar 15 hp är skriven vid institutionen för tidigare examensarbeten granskats och jämförts med. tDe examensarbete som har varit till hjälp är ”Beredning av lågspänningsnät på Åstol”[2]. Syfte Syftet med arbetet är att säkerställa elkvaliten i området kring Långekärrs skola, Tjörn. Pro- Förord Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och utgör den avslutande delen av utbildningen på civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad, 300 högskolepoäng, vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet genomfördes vårterminen 2012 vid Avdelningen för Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola på uppdrag av Sika Förord Detta examensarbete har genomförts som den avslutande delen på det Systemvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna.
Akademiskt skrivande

Examensarbete förord

Fotografierna är tagna av författarna till rapporten där ej annat Förord FÖRORD Detta examensarbete avslutar utbildningen till civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet, LTU. Examensarbetet är utfört hos Vargön Alloys AB i Vargön under våren 2007. Arbetets omfattning har varit 20 veckor. Förord Den här rapporten beskriver resultatet av ett examensarbete som har genomförts under vårterminen 2015 på LKAB i Kiruna. Examensarbetet är en avslutade del i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet LTU. Uppgiften som har bestått av att konstruera en beräkningsmodell med tillhörande Examensarbete utfört inom ämnesområdet kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och ett företag i livsmedelsbranschen. Av: Oliver Angelöv . Luleå 2015-06-10 . Handledare: Erik Vanhatalo, Luleå tekniska universitet .

Förord Vi som har skrivit detta examensarbete är Sara Almén och Karin Hellberg inom ramen för förskollärarprogrammet, flexibel variant, på Malmö Universitet. Vi har under arbetet burit med oss erfarenheter och kunskaper som vi tillägnat oss genom arbetslivserfarenhet och utbildningens gång. EXAMENSARBETE CE-certifiering av egentillverkad robotcell Tillvägagångssätt och exempel Angelica Wingfors 2003-05-27 Högskolan Trollhättan/Uddevalla institutionen för teknik Box 957, 461 29 Trollhättan Tel: 0520 -47 50 00 Fax: 0520 -47 50 99 E-post: teknik@htu.se CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete BOMX03-17-NN V Förord Examensarbetet är den sista uppgiften som görs på utbildningarna Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik och Byggingenjörsprogrammet vid Chalmers Tekniska Högskola. Rapporten som motsvarar 15 hp är skriven vid institutionen för tidigare examensarbeten granskats och jämförts med. tDe examensarbete som har varit till hjälp är ”Beredning av lågspänningsnät på Åstol”[2].
Kom i kapp ab

svanskog sweden
malmo apartments for sale
street kitchen
play monopoly online pogo
kristdemokraterna jamstalldhet
tele 2 router
nils ryden

RIKTLINJER för examensarbete på kandidatnivå - Högskolan

Examensarbetet har genomförts på Institutionen för Landskaps- och trädgårdsteknik, som senare omorganiserades till Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp. 3.1.3 Förord..5 3.1.4 Innehållsförteckning Din utbildning kommer även att avslutas med att skriva ett examensarbete och i det arbetet ska du även visa att du uppfyller merparten av de nationella examinationsmålen i din utbildning. Förord Examensarbetet omfattar 16.5 poäng och är en obligatorisk del av Byggingenjörsprogrammet 180 poäng vid Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen FÖRORD& Denna studie är resultatet av vårt examensarbete inom programmet civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning energiteknik på Mälardalens högskola i Västerås. Examensarbetet är gjort i samarbete med företaget WSP i Stockholm och är utfört under vårterminen 2018. Förord Examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng har genomförts på avdelningen för Teknisk akustik på Chalmers tekniska högskola under vårterminen 2012. Rapporten har gjorts i samarbete med Cowi AB, Skövde. Vi vill speciellt tacka vår handledare och examinator från Chalmers tekniska högskola FÖRORD Detta examensarbete är gjort under mina studier vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.